Wpłać teraz

Pomóżcie mi kupić komputer do nauki

1,510 zł z 2,750 zł do celu!

55% zebrane z 2 darowizn
Autor

Marcin Kopczyński

Utworzone 14.02.2017
Profil zweryfikowany
Wrocław