Wpłać teraz

Chcę się uczyć, pracować. Potrzebne wsparcie!

1,610 zł z 3,500 zł do celu!

46% zebrane z 3 darowizn
Autor

Marian Krawczykowski

Utworzone 15.02.2017
Profil zweryfikowany
Poznań