Wpłać teraz

Zbieram na specjalistyczne badanie serca

4,641 zł z 12,500 zł do celu!

37% zebrane z 19 darowizn
Autor

Krzysztof Zaremba

Utworzone 17.02.2017
Profil zweryfikowany
Toruń